Presentaties

In het imkersblad ‘Bijenhouden’ is De Duurzame Bij een aantal malen aan bod gekomen:

  • Mei 2016. Dit artikel bevat een stukje geschiedenis van DDB, met name over de motieven van de overstap
    van de Primorskybij naar de zwarte bij. Verder enige gegevens over bevruchtingsresultaten op Neeltje Jans in de jaren voorafgaand aan 2016.
  • December 2018. Een interview met Henk Kok waarin hij uiteenzet waardoor de zwarte bij naar ons idee zo goed met Varroa overweg kan. verder aandacht voor witte antennes op de schuiflade en de uitruimindex als indicatie voor de mate van Varroaresistentie.