Categorieën
Koninginnenteelt Neeltje Jans

Bevruchtingsresultaat Neeltje Jans en Texel 2021

In 2021 hebben gedurende 3 periodes bevruchtingskastjes gestaan op Neeltje Jans. Er stonden voortdurend 5 darrenvolken opgesteld. De eerste bevruchtingsperiode is vanwege het slechte voorjaar niet doorgegaan, maar de omstandigheden tijdens de tweede en derde periode waren gunstig voor de bevruchting van de jonge koninginnen. De volken waarvan is overgelarfd zijn van Texelse oorsprong. Het doel is om de populatie donkere bijenvolken met Texelse oorsprong op het vasteland te vergroten.

Dertien imkers hebben in totaal 117 bevruchtingskastjes ingezonden, waarvan er 80 bevrucht zijn teruggekomen, een bevruchtingspercentage van ongeveer 68%.

Daarnaast is dit jaar ook rechtstreeks overgelarfd op Texel van twee volken, enerzijds ten behoeve van Texelse imkers en daarnaast ook om de biologische basis van de DDB volken te verbreden.

Dertig larfjes zijn meegenomen naar Veenendaal, waarvan 20 onbevruchte koninginnen zijn aangepaard op Neeltje Jans. Uiteindelijk zijn hiervan 8 ingewinterd.

Tijdens het overlarven op Texel zijn er door 2 imkers op Texel moerloos gemaakte volken van larfjes voorzien. Tijdens een tweede bezoek van DDB zijn bevruchtingskastjes bij deze imkers aangemaakt en voor bevruchting op Texel weggezet. Henk Kok heeft 8 kastjes met op Texel uitgelopen koninginnen aangemaakt. Bij een derde bezoek aan Texel konden 6 bevruchte volledig Texelse koninginnen worden opgehaald. Bij het invoeren zijn veel van deze koninginnen gesneuveld door roverij. Uiteindelijk is slechts één koningin overgebleven en ingewinterd.

In het voorjaar van 2022 zullen van alle jonge volken vleugels worden gemeten om te bepalen of er vooruitgang is geboekt in de mate van raszuiverheid.

Categorieën
Zwarte bij

Een nieuwe vereniging voor de donkere bij

In de afgelopen maanden is er overleg geweest tussen De Duurzame Bij en ’t Landras (www.landras.nl) over nauwere samenwerking. Dit heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe vereniging onder de naam
’t Landras: de inheemse donkere bij (Apis mellifera mellifera).

De vereniging heeft als doel:
In de ruimste zin van het woord het behouden, verbeteren en vergroten van de in Nederland aanwezige honingbijpopulatie van Apis mellifera mellifera (AMM), oftewel de ‘lokale donkere bij’ of de ‘zwarte bij’.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. Inventarisatie van in Nederland aanwezige AMM bijenvolken.
 2. Registratie in een stamboek en certificering van raszuivere AMM koninginnen.
 3. Stimulering en facilitering van de teelt van raszuivere AMM koninginnen en darren op door de teeltgroepen van de vereniging beheerde bevruchtingsstations.
 4. Onderwijs en voorlichting over inventarisatie en teelt van AMM volken, waaronder het uitbrengen van periodieken en andere publicaties.
 5. Fondsenwerving en financiële ondersteuning van projecten in samenhang met bovenstaande doelen.

Bij De Duurzame Bij aangesloten personen zullen binnenkort worden aangeschreven met het voorstel om lid te worden van de nieuwe vereniging.
De leden van de huidige vereniging ’t Landras zullen automatisch overgaan naar de nieuwe vereniging.

Categorieën
Koninginnenteelt Neeltje Jans

Bevruchtingsresultaat Neeltje Jans 2020

In 2020 hebben gedurende 4 periodes bevruchtingskastjes gestaan op Neeltje Jans. De vierde periode is toegevoegd in reactie op de groeiende vraag naar zwarte, varroaresistente koninginnen. Daarnaast was nog een periode ingelast voor de deelnemers aan de koninginnenteeltcursus, georganiseerd door Henk Kok. In totaal hebben 17 inzenders hun kastjes op Neeltje Jans geplaatst, inclusief de deelnemers aan de cursus.

Gedurende alle periodes stonden voortdurend 8 darrenvolken opgesteld op Neeltje Jans met koninginnen die geen zusters van elkaar zijn. Dit wijkt af van wat op andere bevruchtingsstations gebruikelijk is. Daar zijn de darren afkomstig van koninginnen die zusters van elkaar zijn. Doel van DDB is om zoveel mogelijk inteelt te voorkomen.

Door het zonnige weer tijdens het bevruchtingsseizoen lag het gemiddelde bevruchtingspercentage aanmerkelijk hoger dan het langjarige gemiddelde op Neeltje Jans.

Resultaat

Periode# kastjes# bevruchtBevruchtings-
percentage
1886675%
2 (incl. cursus)523771%
3312477%
47457%
Totaal23016873%
Categorieën
Koninginnenteelt Neeltje Jans

Bevruchtingsresultaat Neeltje Jans 2019

In 2019 hebben gedurende 3 periodes bevruchtingskastjes gestaan op Neeltje Jans. De derde periode is toegevoegd in reactie op de groeiende vraag naar zwarte, varroatolerante koninginnen. In totaal hebben 13 inzenders hun kastjes op Neeltje Jans geplaatst.

Gedurende de hele periode van 9 weken stonden voortdurend 8 darrenvolken opgesteld op Neeltje Jans met koninginnen die geen zusters van elkaar zijn. Dit wijkt af van wat op andere bevruchtingsstations gebruikelijk is. Daar zijn de darren afkomstig van koninginnen die zusters van elkaar zijn. Doel van DDB is om zoveel mogelijk inteelt te voorkomen.

Het bevruchtingsresultaat stemt overeen met het langjarige gemiddelde, zoals wij dat kennen van de bevruchting op Neeltje Jans.

Resultaat

Periode:# kastjes# bevruchtBevruchtings-
percentage
1 (weken 22, 23 en 24)653554%
2 (weken 25, 26 en 27)613456%
3 (weken 28, 29 en 30)472757%
Totaal1739655%
Categorieën
Projecten

Tweede fase ‘Samen Imkeren’

De tweede fase van dit samenwerkingsproject van diverse imkerorganisaties is nu goedgekeurd. Het project wordt financieel ondersteund door het Ministerie van LNV. De coördinatie ligt bij Bijen@wur. DDB maakte deel uit van de eerste fase en heeft het voornemen om ook bij de tweede fase betrokken te zijn.

Er zullen bij dit project andere zaken onderzocht worden aan bijenvolken waarin Varroa niet bestreden wordt. De volken worden geleverd door verschillende imkergroepen die reeds enige jaren bijen houden zonder bestrijding van Varroa: BD-imkers, Vitale Bij, Bijen@wur en DDB.

Doel is het streven naar meer robuuste, weerbare honingbijen, met de nadruk op varroaresistente bijenvolken. Daarbij staan niet alleen de bijen(volken) zelf centraal, maar ook de mogelijkheden van toepassing in de praktijk.

Zie ook https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Show-Bijen/EU-Honingprogramma-1.htm.

Categorieën
Koninginnenteelt Neeltje Jans

Teeltperiodes Neeltje Jans 2022

De DDB organiseert in 2022 drie teeltperiodes op bevruchtingsstation Neeltje Jans. De bevruchtingskastjes staan 3 weken op Neeltje Jans waarbij de volgende perioden worden aangehouden:

Periode 1 (weken 19, 20 en 21):

Overlarven Woensdag 20 april
Aanleveren bevruchtingskastjesZaterdag 7 mei 10:00 u.
OphalenVrijdag 27 mei 20:00 u.

Periode 2 (weken 22, 23 en 24):

OverlarvenWoensdag 11 mei
Aanleveren bevruchtingskastjesVrijdag 27 mei 20:00 u.
Ophalen bevruchtingskastjesVrijdag 17 juni 20:00 u.

Periode 3 (weken 25, 26 en 27):

OverlarvenWoensdag 1 juni
Aanleveren bevruchtingskastjesZaterdag 18 juni 10:00 u.
Ophalen bevruchtingskastjesVrijdag 8 juli 20:00 u.

Overlarflocatie: bijenstal Veenendaalse Bijenvereniging, Grebbeweg 3a, Veenendaal.

Parkeren Neeltje Jans: Parkeerplaats voor het Topshuis, Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1, 4354 RA Vrouwenpolder.

Zie ook de voorwaarden voor plaatsing op Neeltje Jans in 2022.

Categorieën
Studiedagen

Studiedag 24 januari 2016

De consequenties van niet bestrijden

Egbert Touw

Een imker die besluit om niet meer te behandelen tegen de varroamijt dient rekening te houden met, onder andere, de hieronder genoemde factoren omdat deze van invloed kunnen zijn op het al dan niet overleven van een bijenvolk.

Het gedrag van honingbijen is voor een deel genetisch bepaald en voor een deel door omgevingsfactoren. Zo wordt het gedrag lokaal beïnvloed door:

 • de bijen in het betreffende volk;
 • andere volken op de bijenstand;
 • de bijen van de buurman;
 • lokale dracht (stuifmeel en nectar);
 • weersomstandigheden;
 • landbouw;
 • kwaliteit oppervlaktewater;
 • bedrijfsmethode van de imker.

Bijenvolken kunnen overleven zonder te bestrijden. Daarvan zijn verschillende voorbeelden te vinden (lees meer).

De Duurzame Bij is in 2014 gestart met onderzoek in hoeverre de varroatolerante eigenschappen van de zwarte bij gebruikt kunnen worden om op het vasteland populaties zwarte bijen op te bouwen met varroatolerante karakteristieken. Op deze wijze draagt De Duurzame Bij bij aan het behoud van de zwarte bij en aan de behoefte van een steeds groter wordende groep imkers die op een natuurlijke wijze (zonder chemie) oorspronkelijke West-Europese bijen willen houden.

Lees meer over de zwarte bij: presentatie Dylan Elen.

Categorieën
Studiedagen

Studiedag 11 februari 2017

De studiedag van 11 februari was een succes mede dankzij het feit dat het bestuur, na een zoektocht van een aantal jaren, een heldere koers kon presenteren. In korte presentaties door de diverse bestuursleden (MB,ET, HK, JvP) zijn de activiteiten en plannen uitgelegd. Een en ander resulteerde in een levendige discussie tussen de 35 deelnemers en het bestuur van de DDB.

Uiteraard staat voorop dat we met varroatolerante/-resistente bijenvolken willen werken. Het DDB bestuur heeft er alle vertrouwen in dat bijenvolken kunnen overleven ook al lopen er varroamijten in rond. Het selectiekenmerk is een geringe groei van de varroapopulatie (presentatie Henk Kok). Voor de vermeerdering van varroatolerante bijenvolken gebruiken we het bevruchtingsstation Neeltje Jans waar wij geselecteerde darren leverende volken neerzetten.

Wij zien het bepalen van de groei van de mijtpopulatie aan de hand van de groei van de dagelijkse mijtval als een, voor imkers, werkbaar selectie criterium. De presentatie van Job van Praagh maakt duidelijk dat de dagelijkse mijtval het gevolg is van (1) het gedrag van het volk als organisch geheel (2) de erfelijke eigenschappen van zustergroepen en (3) omgevingsfactoren.

De omgevingsfactoren moeten we ruimer zien dan drachtbronnen, ook de imker, bedrijfsmethode, is voor het bijenvolk een factor van belang. Egbert Touw onderzoekt, samen met een aantal Helmondse imkers, of bijenvolken op kleine cellen de groei van de mijtpopulatie onderdrukken.

We hebben gekozen om verder te gaan met de ‘zwarte’ Apis mellifera mellifera bij, niet in de laatste plaats dankzij de contacten met de Texelse imker Jaco van de Ree en Belgische ‘zwarte bij’ imkers (https://limburgsezwartebij.be) en de internationale contacten met SICAMM (www.sicamm.org).

We gaan verder als stichting, maar geïnteresseerde imkers kunnen zich aanmelden bij diverse werkgroepen.

Categorieën
Projecten

Project ‘Samen Imkeren’

Marleen Boerjan vertelt in dit filmpje, samen met Coby van Dooremalen van Bijen@WUR, over Samen Imkeren, het onderzoeksproject van Bijen@WUR waaraan DDB deelneemt.

De doelen van het Samen Imkeren onderzoek zijn:

 1. Verkrijgen van kennis over de gebruikswaarde van verschillende resistente populaties bijenvolken ten opzichte van reguliere (controle) bijenvolken, inclusief het basisniveau van mijten waarop een volk overleven kan.
 2. Ervaring opdoen met het gezamenlijk houden van verschillende populaties resistente en niet-resistente volken op één bijenstand.
 3. Onderling uitwisselen van kennis over de manier van imkeren tussen de verschillende deelnemende initiatieven.
 4. Aandacht genereren voor het imkeren met varroa-resistente bijenvolken en het niet bestrijden tegen mijten.

De proef loopt naar verwachting tot april 2019.

Categorieën
Koninginnenteelt Neeltje Jans

Bevruchtingsresultaat Neeltje Jans 2018

Een goed bevruchtingsresultaat voor de eerste periode op Neeltje Jans, ongetwijfeld als gevolg van het -voor de bevruchting- gunstige weer: 85%!

De tweede bevruchtingsperiode op Neeltje Jans heeft een bevruchtingspercentage van 57% opgeleverd, lager dan de 85% van de eerste periode, maar in lijn met het langjarige gemiddelde. In totaal werden 28 koninginnen aangeleverd, waarvan 16 bevrucht zijn.

Voor details zie het teeltverslag 20018.