Mijtpopulatie in volken met jonge en oude moeren verschillend?

Opmerkelijke uitkomst van analyse van mijtvaltellingen: is de mijtpopulatie in volken met een oudere koningin groter dan in volken met een jonge moer?

Deelnemende imkers aan het onderzoek naar varroatolerante bijenvolken hebben al een aantal jaren de mijtval/dag van de bijenvolken op de eigen bijenstand geteld. Zo langzamerhand wordt duidelijk dat het aantal mijten dat per dag op de bodemlade valt verschilt tussen de bijenvolken op één stand. Deze verschillen tussen de volken op de stand worden nog duidelijker als er regelmatig per dag, per week of per maand wordt geteld.

Mari van Iersel heeft sinds 2010 de mijtval/dag van zijn al zijn volken geteld. Na een zorgvuldige analyse blijkt nu dat het mijten in volken met een oudere koningin groter dan het aantal mijten in volken met een jonge. In de figuur ziet u de gemiddelde mijtval/dag (vertikale as) van 7 volken moet een oude moer en 20 volken met een jonge. Deze resultaten sluiten aan bij reeds gepubliceerde resultaten.

Lees bijvoorbeeld:

Akyol E., Yeninar H., Karatepe M., Karatepe B.,Özkök D. (2007) Effects of queen ages on Varroa (Varroa destructor) infestation level in honey bee (Apis mellifera caucasica) colonies and colony performance, Ital. J. Anim. Sci. 6, 143–149.

Elke Genersch, Werner von der Ohe, Hannes Kaatz, Annette Schroeder, Christoph Otten, Ralph Büchler, Stefan Berg, Wolfgang Ritter, Werner Muhlen, Sebastian Gisder, Marina Meixner, Gerhard Liebig, Peter Rosenkranz (2010). The German bee monitoring project: a long term study to understand periodically high winter losses of honey bee colonies. Apidologie 41: 332-352.

Op de verticale as de gemiddelde mijtval/dag in bijenvolken met een oude moer en jonge moer. Vooral in de maand september is het verschil duidelijk.