Lezing Egbert Touw tijdens Koninginnenteeltdag 2015

Europese regelgeving voor de import van eitjes en sperma en de persoonlijke ervaringen bij het invoeren van eitjes uit Amerika

Sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw heeft het USDA (Baton Rouge, USA) onderzoek gedaan naar varroatolerantie aan koninginnen uit het Primorsky gebied in Oost-Rusland. In dit gebied, dat al veel langer dan West-Europa en Amerika door varroamijten werd geplaagd, is middels natuurlijke selectie een lokale variant ontstaan die varroatolerante eigenschappen bleek te hebben (zie Rinderer et al). Kort nadat het USDA de onderzochte populatie had vrijgegeven aan de commerciële imkerij heeft Ed Pieterse een aantal koninginnen opgehaald in Amerika die door De Duurzame Bij zijn gebruikt in het selectieprogramma op varroatolerante bijen.

Toen De Duurzame Bij 6 jaar geleden de smalle selectiebasis wilde aanvullen met nieuw materiaal uit dezelfde goed gedocumenteerde bron bleek dit vanwege de Europese regelgeving voor de invoer van bijen uit Noord-Amerika niet meer mogelijk te zijn.

In nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, de NVWA en Wageningen is de regelgeving zodanig aangepast dat het nu mogelijk is eitjes en sperma te importeren uit Noord-Amerika. Via een speciale ontheffing voor deze nog niet gepubliceerde nieuwe regelgeving zijn in mei 2014 eitjes opgehaald en ingevoerd.

Tijdens de koninginnenteeltdag ging Egbert Touw dieper in op de verschillende praktische aspecten van het transporteren van eitjes en sperma waar rekening mee gehouden moet worden als overwogen wordt om van deze mogelijkheid voor het uitwisselen van selectiemateriaal gebruik te maken.