Activiteiten DDB in 2020

Koninginnenteelt op Neeltje Jans

Er zijn 178 kastjes aangevoerd door 19 inzenders, waarvan er 131 bevrucht terug zijn gekomen.

Cursus koninginnenteelt

De cursus koninginnenteelt bestaat uit 4 theorieavonden en 6 praktijkbijeenkomsten en is gevolgd door 9 cursisten. Vanwege Covid werd de groep voor de praktijk opgesplitst in groepjes van 2 personen om afstand te kunnen houden. Iedere cursist kon 2 bevruchtingskastjes naar bevruchtingsstation Neeltje Jans brengen en iedereen had uiteindelijk 2 bevruchte koninginnen mee naar huis. De cursus was speciaal bedoeld voor het telen van Amm koninginnen met Texelse afkomst.

Vleugelmeting van bijenmonsters van Terschelling

In de winter van 2020 is een keuze van de 20 beste volken gemaakt uit een lijst van 150 volken van Terschelling, die door studenten van Hogeschool Leeuwarden zijn gemeten onder leiding van Arista Bee Research. Bij deze meting waren de rechtervleugels gebruikt. De linker vleugel kon daarom nog gebruikt worden voor morfometrische rasbepaling.

Vleugelmeting van bijenmonsters van Texel

In het voorjaar van 2020 zijn van 32 monsters van Texel de vleugels gemeten om de beste Amm koninginnen bij 2 imkers te vinden. Van 2 koninginnen is nageteeld. Henk Kok heeft overgelarfd van de geselecteerde koninginnen voor de twee imkers op beide eilanden. Marleen Boerjan organiseerde de logistiek van broedramen en dopjes naar de volken.

Overlarven op Texel en Terschelling

Marleen Boerjan en Henk Kok hebben een teeltproject opgezet specifiek voor Texelse en Terschellinger imkers, waarbij als starter een moerloos gemaakt volk is gebruikt, dat tevens dienst deed als pleegvolk en waarmee daarna een deel van de bevruchtingskastjes zijn gevuld. Vier imkers hebben hieraan meegedaan, 2 van Texel en 2 van Terschelling.

Bezoek Jürgen Brause (Blankensee, Berlijn)

Egbert Touw heeft een bezoek gebracht aan Jürgen Brause om zich te laten informeren over de door deze ontwikkelde spermamengtechniek en de KI van koninginnen zoals die in het Blankenseeproject wordt uitgevoerd. Egbert kon een thermostaatkast voor de opslag van sperma aankopen. Het mengapparaat moest worden nagebouwd. Hiervoor is opdracht gegeven aan leerlingen van de instrumentmakersopleiding in Leiden.

Berekening van de vleugelindexen Ci, DsA,Hi

uit de meetgegevens van het programma IdentiFly

IdentiFly berekent geen klassieke vleugelindexen, maar de 8 gebruikelijke vleugelpunten zitten wel in het gegevensmeetbestand van IdentiFly. Daarom zijn op verzoek van Egbert Touw de formules van AutoCAD omgezet naar Excel. De berekende vleugelindexen kunnen in de Excelsheet MorphPlot worden gekopieerd voor het weergeven van de frequentieverdelingen en de verschillende percentages vleugels binnen de marges voor Amm. MorphPlot is een onderdeel van CBWing, waarmee de punten van de gefotografeerde vleugels gedigitaliseerd kunnen worden net zoals dat met IdentiFly kan.

Artikel in Blad Bijenhouden 2020 nummer 4 (augustus)

Het artikel heeft als titel ‘Witte antennes op de varroalade: een nieuw hulpmiddel bij de selectie op varroaresistentie’.

Presentatie over het meten van vleugels via Zoom op 6 april 2021 op uitnodiging van de Buckfastvereniging