ANBI

De Duurzame Bij heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), onder RSIN 8147.02.144.

Daarmee voldoet de Stichting aan de bepalingen zoals vermeld in art. 32 van de Successiewet.

Algemene informatie over DDB

Activiteitenverslagen

Jaarrekeningen