Categorieën
Zwarte bij

Een nieuwe vereniging voor de donkere bij

In de afgelopen maanden is er overleg geweest tussen De Duurzame Bij en ’t Landras (www.landras.nl) over nauwere samenwerking. Dit heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe vereniging onder de naam
’t Landras: de inheemse donkere bij (Apis mellifera mellifera).

De vereniging heeft als doel:
In de ruimste zin van het woord het behouden, verbeteren en vergroten van de in Nederland aanwezige honingbijpopulatie van Apis mellifera mellifera (AMM), oftewel de ‘lokale donkere bij’ of de ‘zwarte bij’.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. Inventarisatie van in Nederland aanwezige AMM bijenvolken.
  2. Registratie in een stamboek en certificering van raszuivere AMM koninginnen.
  3. Stimulering en facilitering van de teelt van raszuivere AMM koninginnen en darren op door de teeltgroepen van de vereniging beheerde bevruchtingsstations.
  4. Onderwijs en voorlichting over inventarisatie en teelt van AMM volken, waaronder het uitbrengen van periodieken en andere publicaties.
  5. Fondsenwerving en financiële ondersteuning van projecten in samenhang met bovenstaande doelen.

Bij De Duurzame Bij aangesloten personen zullen binnenkort worden aangeschreven met het voorstel om lid te worden van de nieuwe vereniging.
De leden van de huidige vereniging ’t Landras zullen automatisch overgaan naar de nieuwe vereniging.

Categorieën
Studiedagen Zwarte bij

Overleg over de zwarte bij 24 november 2018

Op 24 november jl. vond in Austerlitz een bijeenkomst plaats georganiseerd door De Duurzame Bij onder de titel Hoe gaan we verder met de zwarte bij?

Uitgenodigd waren partijen in Nederland en België die op de een of andere wijze betrokken zijn bij het behoud van de zwarte bij. In totaal waren er 34 deelnemers, die informatie over hun activiteiten en hun zienswijze deelden met de aanwezigen.

De insteek was te komen tot een nauwere samenwerking en meer uitwisseling tussen de verschillende groepen.

In de komende maanden gaan een aantal werkgroepen de plannen nader uitwerken. Aandachtspunten zijn: 1. Organisatievorm. 2. Koninginnenteelt. 3. Protocol voor vaststelling van raszuiverheid. 4. Communicatie.

Lees het verslag hier.