De Duurzame Bij

Wie zijn wij? 

Op de eerste plaats zijn wij imkers die bijen willen houden voor de productie van schone honing en was. Op de tweede plaats zijn de deelnemers aan ‘De Duurzame Bij’ imkers die genoeg hebben van het bestrijden van de varroamijt met chemische middelen.

 

De imkers van ‘De Duurzame Bij’ selecteren met behulp van koninginnenteelt varroa-tolerante bijenvolken. Varroa-tolerante bijenvolken zijn niet mijtvrij maar de varroamijten belemmeren het bijenvolk niet in haar groei en honingproductie. Sinds 2016 selecteren we op varroa tolerantie in 'zwarte' Apis mellifera mellifera volken.

 

Het bestuur van de stichting ‘De Duurzame Bij’ coördineert de selectie en is verantwoordelijk voor de plaatsing van darrenvolken op het bevruchtingstation Neeltje Jans. Vanzelfsprekend: De darrenvolken produceren darren met varroa-tolerante eigenschappen.

 

Het bestuur van ‘De Duurzame Bij’ telt 4 leden: dr. Marleen Boerjan (voorzitter), Henk Kok (secretaris), Gerrit Plas (penningmeester), en Egbert Touw (coördinator darrenvolken, importregelingen). Prof. dr. Job van Praagh heeft vanaf de oprichting een belangrijke bijdrage geleverd als onderzoeker bijenteelt en wetenschappelijk begeleider van De Duurzame Bij. Hij is na een kortstondig ziekbed op 5 november 2017 rustig overleden. 

 

De deelnemende imkers zijn actief in een van de 4 werkgroepen:

1. Koninginnenteelt

2. Werken met kleine cellen

3. Raat-productie (verschillende celmaten)

4. Discussie groep varroa-tolerantie, niet-bestrijden van bijenvolken