Plannen 2013: een (bijna) nieuwe koers

2013 staat in het teken van een nieuwe koers. In dit jaar willen we imkers actiever betrekken bij het onderzoek naar varroaresistentie in de Nederlandse populatie bijenvolken. We vragen imkers in het voorjaar en de vroege zomer de ontwikkeling van de mijtpopulatie te volgen in hun eigen bijenvolken.

Onze ervaring leert dat er tussen de volken van één stand verschillen zijn in het aantal mijten dat per dag op de bodemplank valt. Als de mijtval/dag gedurende een aantal maanden wordt geteld krijgen we een indruk van de groei van de mijtpopulatie. De groei verschilt per bijenvolk. We verwachten dat deze verschillen ook door andere imkers gevonden worden. Natuurlijk gaat het om de verschillen in mijtval/dag van gewone, zich goed ontwikkelende bijenvolken met een normaal broednest en honingproductie.

Ook in 2013 worden er weer jonge moeren geteeld van de in 2012 geteste koninginnen. De jonge moeren worden voor bevruchting naar Neeltje Jans gebracht.

De volken die in 2013 de darren zullen leveren voor de bevruchting op Neeltje Jans zijn ingewinterd. De darrenvolken zijn geselecteerd omdat ze een geringe groei van de mijtpopulatie laten zien.

De in 2012 geboren en op Neeltje Jans bevruchte koninginnen worden in 2013 op varroatolerante eigenschappen.

De koninginnen waarvan in 2012 is nageteeld en de op Neeltje Jans geplaatste darrenvolken zijn volgens ons protocol getest en hebben in 2011 een geringere groei van de mijtpopulatie laten zien.