De Duurzame Bij

Lezing Egbert Touw tijdens Koninginnenteeltdag 2015  

maandag 26 januari 2015

Europese regelgeving voor de import van eitjes en sperma en de persoonlijke ervaringen bij het invoeren van eitjes uit Amerika

 

Sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw heeft USDA (Baton Rouge, USA) onderzoek gedaan naar varroatolerantie aan koninginnen uit het Primorsky gebied in Oost Rusland. In dit gebied dat al veel langer dan West-Europa en Amerika door varroamijten werd geplaagd is middels natuurlijke selectie een lokale variant ontstaan die varroatolerante eigenschappen bleek te hebben (zie Rinderer et al). Kort nadat USDA de onderzochte populatie had vrijgegeven aan de commerciële  imkerij heeft Ed Pieterse een aantal koninginnen opgehaald in Amerika die door De Duurzame Bij zijn gebruikt in het selectieprogramma op varroa-tolerante bijen.

 

Toen De Duurzame Bij 6 jaar geleden de smalle selectiebasis wilde aanvullen met nieuw materiaal uit dezelfde goed gedocumenteerde bron bleek dit vanwege de Europese regelgeving voor de invoer van bijen uit Noord-Amerika niet meer mogelijk te zijn.

In nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, de NVWA en Wageningen is de regelgeving zodanig aangepast dat het nu mogelijk is eitjes en sperma te importeren uit Noord-Amerika. Via een speciale ontheffing voor deze nog niet gepubliceerde nieuwe regelgeving zijn in mei 2014 eitjes opgehaald en ingevoerd.

 

Tijdens de koninginnenteeltdag wordt dieper ingegaan op de verschillende praktische aspecten van het transporteren van eitjes en sperma waar rekening mee gehouden dient te worden als overwogen wordt om van deze mogelijk voor het uitwisselen van selectiemateriaal, gebruik gemaakt gaat worden.

 

Voor informatie koninginnenteelt dag ga naar

http://www.bijenhouders.nl/agenda/2015/01/austerlitz-nbv-koninginnenteeltdag.

 

Nog geen reacties Reageer zelf