De Duurzame Bij

De tweede Nieuwsbrief van 2012  

woensdag 25 april 2012

In de tweede nieuwsbrief 2012 komen de volgende onderwerpen aan bod. In de eerste plaats een kort verslag van de studiedag op 3 maart j.l., en een overzicht van bestuurlijke PR activiteiten. Als laatste een overzicht van belangrijke data tbv de test op varroatolerantie en het schema voor de teelt koninginnen en data openstelling bevruchtingsstation Neeltje Jans.

 

De studiedag

Tijdens de studiedag van 3 maart j.l. is door de deelnemers gesproken over de plannen van het bestuur om de selectie op varroatolerantie niet te beperken tot Primorsky volken maar ook andere bijenrassen in de selectie te betrekken. Deze plannen zijn door de 15 aanwezigen met instemming ontvangen. De nieuwe aanpak vraagt ook om een andere benadering van (1) het testen op varroatolerantie en (2) de teelt van koninginnen.

 

Andere (PR-)activiteiten van het bestuur

Uit hier voorafgaande mag duidelijk zijn dat we op zoek zijn naar nieuwe imkers die op hun eigen stand de meest varroatolerante bijenvolken willen selecteren. Het bestuur heeft de laatste maanden hiertoe enige PR activiteiten ondernomen.

Onder de aanwezigen waren er naast de deelnemers aan het onderzoek van DDB ook andere geïnteresseerden waaronder vertegenwoordigers van de werkgroep varroatolerantie van de Buckfast Belangen Verenigd.

 

Hoe te testen op varroatolerantie: tellen van de mijtval/dag

Als bestuur van DDB willen we zoveel mogelijk imkers motiveren om op hun eigen stal op te gaan zoeken naar volken met een zekere varroatolerantie. Het dagelijks of bijna dagelijks tellen van de mijtval/dag zoals we dat nu in ons protocol opnemen is eenvoudige methode en een goed uitgangspunt om te selecteren op varroatolerantie.

De gedachte hierachter is het idee dat als een volk tijdens de voorjaarsmaanden en de vroege zomer (vóór het zwermen) weinig groei in de mijtval/dag laat zien, dit een gevolg is van een zekere tolerantie. Op dit moment zijn we (nog) niet geïnteresseerd in de vraag waardoor de volken met weinig mijtval tolerant kunnen zijn.

 

In 2011 is met deze methode volop door Mari van Iersel, Henk Kok en Frans Huijnen gewerkt. Mari van Iersel heeft in 25 volken vanaf januari tot eind mei 2011 elke dag geteld en op basis daarvan heeft hij twee groepen bijenvolken kunnen selecteren. Ook darrenvolken voor 2012 en 2013 zijn en worden op deze manier getest. Ook al is niet duidelijk waardoor de varroapopulatie in het ene volk harder groeit dan in het andere, toch hopen/verwachten we door verder te kweken van volken waarin de varroapopulatie minder hard groeit, de varroatolerantie te bevorderen.

 

De teelt van koninginnen

Het is de bedoeling dat imkers zelf koninginnen telen van hun volken die het beste uit de test op varroatolerantie komen. De jonge koninginnen kunnen dan voor de bevruchting naar Neeltje Jans worden gebracht. Het bestuur plaatst geselecteerde darrenvolken op het bevruchtingsstation Neeltje Jans. Zo zijn er in 2012 in totaal 6 volken beschikbaar waarvan de grootmoeders (2010) en moeders in 2011 een lage mijtval lieten zien. Het spreekt vanzelf dat naast een kleinere varroapopulatie ook een goede volksontwikkeling en voldoende zachtaardigheid selectiecriteria zijn.

 

Nog geen reacties Reageer zelf