De Duurzame Bij

Oorsprong Primorsky-bij 

woensdag 02 januari 2013

Oorsprong Primorsky-bij

door Egbert Touw
De Primorsky-bij, maar ook de commercieel in Amerika in gebruik zijnde honingbijen hebben alle hun oorsprong in Europa. Het zijn allemaal afstammelingen van de Europese Honingbij. In het Primorski-gebied heeft deze honingbij door natuurlijke selectie een varroatolerantie opgebouwd en is vanwege deze eigenschap door Rinderer naar Amerika gehaald voor verder onderzoek. Na een aantal jaren onderzoek zijn deze Primorsky-bijen in Amerika vrijgegeven voor commercieel gebruik en zijn er afstammelingen van deze bijen in Canada terecht gekomen en heeft Ed Pieterse een er een aantal geïmporteerd in Nederland.

Afgelopen jaar heb gepoogd om “Russische” bijen te importeren uit Canada (dit mag volgens de huidige Europese regelgeving) omdat importeren uit Amerika verboden is. Behalve dat je hierbij stuit op allerlei onduidelijkheden rondom de regelgeving waardoor instanties niet mee willen/kunnen werken worden ook opmerkingen gemaakt in de zin van dat je met faunavervalsing bezig bent als je bijen importeert uit andere werelddelen en dat deze bijen zich onmogelijk zouden kunnen aanpassen aan het Europese klimaat en dat je hiermee alleen maar meer ellende naar Europa haalt. Beide argumenten hebben geen grond omdat het hier van oorspong Europese bijen betreft die zich al een keer hebben aangepast aan klimaatomstandigheden in Rusland en Amerika.
Het enige argument dat bij de import van honingbijen van belang is, is het voorkomen van de invoer van ziektes en parasieten die een negatief effect kunnen hebben op Europese bijen. Hier dient toezicht op te worden gehouden door zowel de exporterende en importerende autoriteiten.

 

Reacties (1) Reageer zelf
 • Nico van den Boomen

  13-08-2013 15:26

   

  Beste lezer,
  Ik wil reageren op het importeren van... in dit geval van bijen. De Varroa is door ons mensen in het verre oosten in de bijenvolken gebracht. Wij zouden dit probleem hier in het westen wel onderzoeken en oplossen. Hiertoe importeerden wij besmette volken. Deze lieten wij ongewild zwermen. "Paniek!" Een, en later meer vervoersverboden werden uitgevaardigd. Wij imkers in paniek en gingen illegaal onze bijen uit de besmette gebieden verwijderen... En zo zijn wij, wij mensen, altijd veroorzaker en verantwoordelijk voor alle ellende. Dus ik heb zeker niet de illusie dat wij vroeg of laat niet het volgende probleem over ons heen zullen storten...

   

 

Andere lezersberichten

Zelf een lezersbericht plaatsen