Formulier mijtval

Op deze pagina wordt een applicatie beschikbaar gesteld waarmee u zelf kunt uitrekenen wat de groeifactor is waarmee de mijtenpopulatie zich uitbreidt in het voorjaar. Op basis van deze groeifactor kan bepaald worden of u van het volk na gaat telen of niet. Een lage groeifactor geeft aan dat de bijen in het volk zelf een manier hebben gevonden waarmee ze de reproductie van mijten kunnen onderdrukken. Een hoge groeifactor geeft aan dat de bijen de mijtgroei niet kunnen onderdrukken en dat deze volken behandeld moeten worden met varroabestrijdingsmiddelen en -methoden om te overleven. DDB raadt aan om niet na te telen van volken met een hoge groeifactor als men op termijn minder of helemaal geen bestrijdingsmiddelen voor de varroamijt meer wil gebruiken.

In de geel gemarkeerde kolom kunnen de telgegevens achter de datum van de telling ingevoerd worden. De gegevens kunnen per dag ingevoerd worden als er elke dag geteld wordt, maar de tellingen kunnen ook eens per week of eens per 2, 3 of 4 dagen ingevoerd worden, net zoals het uitkomt.

Alleen de gegevens in de gele kolom worden gebruikt voor de berekening van de curves. Voor de verschillende volken moet u dus steeds eerst alle gegevens naar deze gele kolom kopiëren, waarna automatisch de verschillende curves berekend worden.

Voor het gebruik van het formulier (in Excel) lees eerst de handleiding!