Categorieën
Geen categorie

Bevruchtingsresultaat Neeltje Jans 2020

In 2020 hebben gedurende 4 periodes bevruchtingskastjes gestaan op Neeltje Jans. De vierde periode is toegevoegd in reactie op de groeiende vraag naar zwarte, varroaresistente koninginnen. Daarnaast was nog een periode ingelast voor de deelnemers aan de koninginnenteeltcursus, georganiseerd door Henk Kok. In totaal hebben 17 inzenders hun kastjes op Neeltje Jans geplaatst, inclusief de deelnemers aan de cursus.

Gedurende alle periodes stonden voortdurend 8 darrenvolken opgesteld op Neeltje Jans met koninginnen die geen zusters van elkaar zijn. Dit wijkt af van wat op andere bevruchtingsstations gebruikelijk is. Daar zijn de darren afkomstig van koninginnen die zusters van elkaar zijn. Doel van DDB is om zoveel mogelijk inteelt te voorkomen.

Door het zonnige weer tijdens het bevruchtingsseizoen lag het gemiddelde bevruchtingspercentage aanmerkelijk hoger dan het langjarige gemiddelde op Neeltje Jans.

Resultaat

Periode# kastjes# bevruchtBevruchtings-
percentage
1886675%
2 (incl. cursus)523771%
3312477%
47457%
Totaal23016873%
Categorieën
Koninginnenteelt

Cursus koninginnenteelt

Deze lente start Henk Kok van De Duurzame Bij met een cursus koninginnenteelt. De cursus is uitdrukkelijk bedoeld voor het telen van de zwarte bij. Er wordt overgelarfd van zwarte volken en de geteelde koninginnen gaan voor de bevruchting naar bevruchtingsstation Neeltje Jans van De Duurzame Bij. Het doel is dat elke cursist 1 of 2 kastjes met een bevruchte koningin mee naar huis neemt.

De cursist schaft in ieder geval een of twee Apidea’s aan zodat de geteelde koninginnen meegenomen kunnen worden.  Voor het overlarven moet een overlarfnaald worden aangeschaft.

De theorie wordt via PowerPoint presentaties gegeven, die aan de cursisten ter beschikking worden gesteld. De theorieavonden worden gehouden in De Driehoek, Zuiderkruis 742, 3902 XX Veenendaal.

Er zijn 4 theorieavonden die om 20:00 u starten en om 22:00 u eindigen:

 • 2 maart: Ontstaan en ontwikkeling van de honingbij, in het bijzonder van de zwarte bij.
 • 9 maart: Biologie en anatomie van koningin en dar. Paringsbiologie van de honingbij.
 • 16 maart: Biologische basis voor het telen van koninginnen.
 • 23 maart: Techniek van de teelt van koninginnen en darren.

De techniek bestaat uit 7 stappen. Bij elke stap zijn verschillende mogelijk toepasbare technieken, die elk  voor- en nadelen hebben. Het belangrijkste criterium voor de gekozen techniek is het voldoen aan de biologische basis die het best aansluit bij de natuurlijke teelt van koninginnen en darren.

De praktijksessies worden gehouden in de bijenstal van Veenendaal. Grebbeweg 3a.

Er zijn twee series met dezelfde handelingen, zodat de belangrijkste handelingen op zaterdagen kunnen worden uitgevoerd.  

Het wegbrengen naar Neeltje Jans gebeurt ’s avonds omdat het open zetten van de bevruchtingskastjes ’s avonds het leegvliegen voorkomt, na een rit in de auto.

Het ophalen van de kastjes gebeurt eveneens ’s avonds zodat niet te veel vliegbijen achterblijven.

De  eerste teeltserie start op maandag 18 mei. Hier hoeven de deelnemers niet bij aanwezig te zijn,ook al kan dat wel. De tweede serie start op 23 mei. De praktijksessies starten om 10:00 u en duren zo lang als nodig is.

Kosten: € 150,00 inclusief koffie/thee. U kunt het bedrag overmaken op NL58INGB0002595860 t.n.v. H.S. Kok onder vermelding van Koninginnenteeltcursus 2020.

Informatie bij Henk Kok, Sprenkelaar 4, 3905 WR Veenendaal, telefoon: 0318-526868 / 06-10939458, e-mail: h.kok@hccnet.nl. Opgeven voor de cursus kan via de website https://www.bijenhouders.nl/cursussen/koninginnenteeltcursus

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Categorieën
Neeltje Jans

Bevruchtingsresultaat Neeltje Jans 2019

In 2019 hebben gedurende 3 periodes bevruchtingskastjes gestaan op Neeltje Jans. De derde periode is toegevoegd in reactie op de groeiende vraag naar zwarte, varroatolerante koninginnen. In totaal hebben 13 inzenders hun kastjes op Neeltje Jans geplaatst.

Gedurende de hele periode van 9 weken stonden voortdurend 8 darrenvolken opgesteld op Neeltje Jans met koninginnen die geen zusters van elkaar zijn. Dit wijkt af van wat op andere bevruchtingsstations gebruikelijk is. Daar zijn de darren afkomstig van koninginnen die zusters van elkaar zijn. Doel van DDB is om zoveel mogelijk inteelt te voorkomen.

Het bevruchtingsresultaat stemt overeen met het langjarige gemiddelde, zoals wij dat kennen van de bevruchting op Neeltje Jans.

Resultaat

Periode:# kastjes# bevruchtBevruchtings-
percentage
1 (weken 22, 23 en 24)653554%
2 (weken 25, 26 en 27)613456%
3 (weken 28, 29 en 30)472757%
Totaal1739655%
Categorieën
Projecten

Tweede fase ‘Samen Imkeren’

De tweede fase van dit samenwerkingsproject van diverse imkerorganisaties is nu goedgekeurd. Het project wordt financieel ondersteund door het Ministerie van LNV. De coördinatie ligt bij Bijen@wur. DDB maakte deel uit van de eerste fase en heeft het voornemen om ook bij de tweede fase betrokken te zijn.

Er zullen bij dit project andere zaken onderzocht worden aan bijenvolken waarin Varroa niet bestreden wordt. De volken worden geleverd door verschillende imkergroepen die reeds enige jaren bijen houden zonder bestrijding van Varroa: BD-imkers, Vitale Bij, Bijen@wur en DDB.

Doel is het streven naar meer robuuste, weerbare honingbijen, met de nadruk op varroaresistente bijenvolken. Daarbij staan niet alleen de bijen(volken) zelf centraal, maar ook de mogelijkheden van toepassing in de praktijk.

Zie ook https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Show-Bijen/EU-Honingprogramma-1.htm.

Categorieën
Neeltje Jans

Teeltperiodes Neeltje Jans 2021

De DDB is van plan in 2021 drie teeltperiodes te organiseren op bevruchtingsstation Neeltje Jans.

Periode 1 (weken 19, 20 en 21):

Overlarven Donderdag 6 mei
Naar pleegvolkVrijdag 7 mei
InkluizenDinsdag 11 mei
Uitlopen koninginnenDinsdag 18 mei
Wegbrengen naar Neeltje JansZaterdag 22 mei
OphalenVrijdag 11 juni

Periode 2 (weken 22, 23 en 24):

Overlarven Donderdag 27 mei
Naar pleegvolkVrijdag 28 mei
InkluizenDinsdag 1 juni
Uitlopen koninginnenDinsdag 8 juni
Wegbrengen naar Neeltje JansVrijdag 11 juni
OphalenVrijdag 2 juli

Periode 3 (weken 25, 26 en 27):

Overlarven Donderdag 17 juni
Naar pleegvolkVrijdag 18 juni
InkluizenDinsdag 22 juni
Uitlopen koninginnenDinsdag 29 juni
Wegbrengen naar Neeltje JansVrijdag 2 juli
OphalenVrijdag 23 juli

Overlarflocatie: bijenstal Veenendaalse Bijenvereniging, Grebbeweg 3a, Veenendaal.

Zie ook de voorwaarden voor plaatsing op Neeltje Jans in 2021.

Categorieën
Studiedagen

Studiedag 24 januari 2016

De consequenties van niet bestrijden

Egbert Touw

Een imker die besluit om niet meer te behandelen tegen de varroamijt dient rekening te houden met, onder andere, de hieronder genoemde factoren omdat deze van invloed kunnen zijn op het al dan niet overleven van een bijenvolk.

Het gedrag van honingbijen is voor een deel genetisch bepaald en voor een deel door omgevingsfactoren. Zo wordt het gedrag lokaal beïnvloed door:

 • de bijen in het betreffende volk;
 • andere volken op de bijenstand;
 • de bijen van de buurman;
 • lokale dracht (stuifmeel en nectar);
 • weersomstandigheden;
 • landbouw;
 • kwaliteit oppervlaktewater;
 • bedrijfsmethode van de imker.

Bijenvolken kunnen overleven zonder te bestrijden. Daarvan zijn verschillende voorbeelden te vinden (lees meer).

De Duurzame Bij is in 2014 gestart met onderzoek in hoeverre de varroatolerante eigenschappen van de zwarte bij gebruikt kunnen worden om op het vasteland populaties zwarte bijen op te bouwen met varroatolerante karakteristieken. Op deze wijze draagt De Duurzame Bij bij aan het behoud van de zwarte bij en aan de behoefte van een steeds groter wordende groep imkers die op een natuurlijke wijze (zonder chemie) oorspronkelijke West-Europese bijen willen houden.

Lees meer over de zwarte bij: presentatie Dylan Elen.

Categorieën
Studiedagen

Studiedag 11 februari 2017

De studiedag van 11 februari was een succes mede dankzij het feit dat het bestuur, na een zoektocht van een aantal jaren, een heldere koers kon presenteren. In korte presentaties door de diverse bestuursleden (MB,ET, HK, JvP) zijn de activiteiten en plannen uitgelegd. Een en ander resulteerde in een levendige discussie tussen de 35 deelnemers en het bestuur van de DDB.

Uiteraard staat voorop dat we met varroatolerante/-resistente bijenvolken willen werken. Het DDB bestuur heeft er alle vertrouwen in dat bijenvolken kunnen overleven ook al lopen er varroamijten in rond. Het selectiekenmerk is een geringe groei van de varroapopulatie (presentatie Henk Kok). Voor de vermeerdering van varroatolerante bijenvolken gebruiken we het bevruchtingsstation Neeltje Jans waar wij geselecteerde darren leverende volken neerzetten.

Wij zien het bepalen van de groei van de mijtpopulatie aan de hand van de groei van de dagelijkse mijtval als een, voor imkers, werkbaar selectie criterium. De presentatie van Job van Praagh maakt duidelijk dat de dagelijkse mijtval het gevolg is van (1) het gedrag van het volk als organisch geheel (2) de erfelijke eigenschappen van zustergroepen en (3) omgevingsfactoren.

De omgevingsfactoren moeten we ruimer zien dan drachtbronnen, ook de imker, bedrijfsmethode, is voor het bijenvolk een factor van belang. Egbert Touw onderzoekt, samen met een aantal Helmondse imkers, of bijenvolken op kleine cellen de groei van de mijtpopulatie onderdrukken.

We hebben gekozen om verder te gaan met de ‘zwarte’ Apis mellifera mellifera bij, niet in de laatste plaats dankzij de contacten met de Texelse imker Jaco van de Ree en Belgische ‘zwarte bij’ imkers (https://limburgsezwartebij.be) en de internationale contacten met SICAMM (www.sicamm.org).

We gaan verder als stichting, maar geïnteresseerde imkers kunnen zich aanmelden bij diverse werkgroepen.

Categorieën
Projecten

Project ‘Samen Imkeren’

Marleen Boerjan vertelt in dit filmpje, samen met Coby van Dooremalen van Bijen@WUR, over Samen Imkeren, het onderzoeksproject van Bijen@WUR waaraan DDB deelneemt.

De doelen van het Samen Imkeren onderzoek zijn:

 1. Verkrijgen van kennis over de gebruikswaarde van verschillende resistente populaties bijenvolken ten opzichte van reguliere (controle) bijenvolken, inclusief het basisniveau van mijten waarop een volk overleven kan.
 2. Ervaring opdoen met het gezamenlijk houden van verschillende populaties resistente en niet-resistente volken op één bijenstand.
 3. Onderling uitwisselen van kennis over de manier van imkeren tussen de verschillende deelnemende initiatieven.
 4. Aandacht genereren voor het imkeren met varroa-resistente bijenvolken en het niet bestrijden tegen mijten.

De proef loopt naar verwachting tot april 2019.

Categorieën
Zwarte bij

Marleen Boerjan nieuwe voorzitter SICAMM

Tijdens de SICAMM conferentie van 12 tot 15 juli 2018 in Helsinki is DDB voorzitter Marleen Boerjan gekozen tot de nieuwe voorzitter van SICAMM. Van harte gefeliciteerd, Marleen! Met deze benoeming is de betrokkenheid van DDB met de zwarte bij als uitgangsmateriaal voor de selectie op varroatolerantie nadrukkelijk over het voetlicht gebracht.

SICAMM is de Societas Internationalis pro Conservatione Apis melliferae melliferae. Zie ook de website.

Categorieën
Neeltje Jans

Bevruchtingsresultaat Neeltje Jans 2018

Een goed bevruchtingsresultaat voor de eerste periode op Neeltje Jans, ongetwijfeld als gevolg van het -voor de bevruchting- gunstige weer: 85%!

De tweede bevruchtingsperiode op Neeltje Jans heeft een bevruchtingspercentage van 57% opgeleverd, lager dan de 85% van de eerste periode, maar in lijn met het langjarige gemiddelde. In totaal werden 28 koninginnen aangeleverd, waarvan 16 bevrucht zijn.

Voor details zie het teeltverslag 20018.