De Duurzame Bij

Plannen en koers van DDB 2018 

maandag 26 februari 2018

 

Het huidige bestuur, Marleen Boerjan, Henk Kok en Egbert
Touw, zet het werk voort maar nu met meer aandacht voor
de ‘zwarte bij’ Apis mellifera mellifera en minder voor de Apis
mellifera Primorsky.

 

Het huidige bestuur, Marleen Boerjan, Henk Kok en EgbertTouw, zet het werk voort maar nu met meer aandacht voorde ‘zwarte bij’ Apis mellifera mellifera en minder voor de Apismellifera Primorsky.

 

De ‘zwarte bij’ is de honingbij die oorspronkelijk, vóór de import van carnica en Buckfast honingbijen, in ons land voorkwam en waarvan er nu nog bijna zuivere volken op Texel zijn.

Voor ‘De Duurzame Bij’ zijn dit belangrijke redenen om met Apis mellifera mellifera volken verder te gaan.


Aan de hand van de Apis mellifera mellifera specifieke morfologische kenmerken (pantserkleur, cubitaalindex - en discoidaal verschuiving van aders in de vleugels) kunnen we de zuiverheid van de Apis mellifera mellifera volken testen (ref: www.ahw.me/a1/honingbijmorfologie.pdf).

 

In tegenstelling tot wat imkers denken zijn ‘zwarte’ volken rustig zie bijvoorbeeld het filmpje dat Mathijs Herremans maakte van zijn volkje texelse bijen https://youtu.be/iJqkAxcj1T8

 

Koninginnenteelt Zwarte Bij:

Sinds de zomer van 2015 plaatsen we elk jaar Apis mellifera mellifera darrenvolken op Neeltje Jans. Neeltje Jans is een landbevruchtingstation voor de bevruchting van dochters van op varroa-tolerantie geteste koninginnen.

 

Uitgangspunten en Werkwijze van ‘De Duurzame Bij’


Selectie criteria voor varroa-tolerantie:

1. Morfologische kenmerken van Apis mellifera mellifera ‘zwarte bijen’.

2. Bijenvolken overleven zonder enige vorm van bestrijding en laten een normale voorjaarsontwikkeling zien.

3. In het najaar en in het voorjaar bepalen we voor elk volk de snelheid waarmee de mijten zich vermenigvuldigen. Deze groeifactoren worden berekend aan de hand van

het regelmatig tellen gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 90 dagen van de gevallen mijten op de onderlegger. Lees meer op website www.rfibee.nl.

Op deze website kunt u ook uw eigen telgegevens invoeren.

4. Daarnaast berekenen we ook de zogenaamde uitruim index: de verhouding aantal gevallen witte antennes/aantal gevallen mijten.

 

Nog geen reacties Reageer zelf

 

 

Veel aandacht tijdens Bijengezondheid Symposium

maandag 21 maart 2016

Zaterdag 19 maart was het druk bij de 'stand' van de DDB in de terraszaal van 't Hof van Wageningen. Egbert Touw trok veel nieuwsgierige imkers met zijn standaard spaarkast maar voorzien van 12 raampjes en raat met kleine cellen tbv kleine zwarte bijen

Tegelijkertijd draaide er continue een presentatie met uitleg over het bepalen van "de groeifactor k van de mijtval" met behulp van een...

Lees meer

 

 

naar aanleiding van studiedag januari 2016

zondag 24 januari 2016

De consequenties van niet-bestrijden

Egbert Touw

 

Een imker die besluit om niet meer  te behandelen tegen de varroamijt dient rekening te houden met, onder andere, de hieronder genoemde factoren omdat deze van invloed kunnen zijn op het al dan niet overleven van een bijenvolk.

Het gedrag van honingbijen is voor een deel genetisch bepaald en voor een deel door omgevingsfactoren. Zo wordt het gedrag lokaal beïnvloed door (1) de bijen in het betreffende volk, (2) door andere volken op de...

Lees meer

 

 

donderdag 01 januari 1970

Lees meer